Masa Yunior dan Bruder Muda

 Masa Yunior dan Bruder Muda

Setelah menyelesaikan masa postulat dan novisiat, seorang novis mengucapkan prasetia pertamanya untuk durasi tiga tahun. Lalu ia memulai masa sebagai bruder yunior atau bruder muda.

Pembinaan di masa bruder muda melanjutkan masa eksperimental, sampai seorang bruder muda memiliki sikap mencintai Kongregasi dan berkembang sebagai religius Bruder FIC. Masa bruder muda merupakan masa integrasi hidup rohani, persekutuan dan karya kerasulan. Masa ini berlangsung antara prasetia sementara dan prasetia seumur hidup. Durasi masa bruder muda kurang lebih antara lima sampai 9 tahun. Diharapkan, melalui pembinaan pada masa ini, akhirnya seorang bruder muda mampu mengambil keputusan secara bebas untuk menyerahkan diri seutuhnya kepada Allah yang adalah Kasih dalam Kongregasi FIC untuk seumur hidupnya.

Masa bruder muda adalah kesempatan untuk betul-betul mempunyai sikap mencintai tarekat secara mendalam sehingga pihak tarekat mempunyai dasar untuk menerimanya secara definitif sebagai anggota kongregasi dalam prasetia seumur hidup.

Diharapkan selama menjalani masa sebagai bruder muda para bruder muda menghayatinya sebagai kesempatan untuk bersikap kreatif dan rela untuk membina diri agar semakin menjadi pribadi religius Bruder FIC yang matang dan dewasa lagi tangguh sesuai dengan karisma dan spiritualitas Kongregasi, kemudian dengan penuh dedikasi melaksanakan pengutusannya dalam tarekat.

Mutu hidup religius yang diharapkan diraih selama menjalani masa bruder muda adalah meningkatnya kualitas sebagai bruder FIC yang ditandai dengan semakin mampu mengintegrasikan hidup rohani, persekutuan dan karya kerasulan sesuai dengan spiritualitas Kongregasi; semakin mencintai Kongregasi dan semakin merasa kerasan dengan cara hidup Kongregasi, sehingga siap untuk berprasetia seumur hidup.